HELP TRANS 011 Beograd, prevoz pacijenata, invalida, bolesnih, nepokretnih i teško pokretnih osoba

 

Prevoz sanitetskim vozilom

Prevoz teško pokretnih ili nepokretnih osoba u Srbiji i inostranstvu. Naša vozila su izuzetno sigurna i komforna, naročito za duža putovanja.

Od kreveta do kreveta

Čekanje završetka pregleda / terapije i vraćanje na mesto polaska. Transport osoba vršimo od "kreveta do kreveta".

Međunarodni prevoz pacijenata

U 10 godina našeg rada skoro da nema države u Evropi u koju smo prevozili pacijente iz Srbije ili ih vraćali u Srbiju. Naša vozila su moderna, klimatizovana, dobro opremljena a naši vozači su iskusni na međunarodnim relacijama.

Iznajmljivanje sanitetskih vozila

Vršimo i sluge iznajmljivanja naših sanitetskih vozila sa vozačem i kompletnom medicinskom opremom medicinskim centrima za dežurstva na sportskim, kulturnim i drugim manifestacijama.